Hyperparasitoids exploit herbivore-induced plant volatiles during host location to assess host quality and non-host identity

Antonino Cusumano (Co-auteur), Jeffrey A. Harvey, Marcel Dicke, Erik H. Poelman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperparasitoids exploit herbivore-induced plant volatiles during host location to assess host quality and non-host identity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology