Hyperspectral reflectance of leaves and flowers of an outbreak species discriminates season and successional stage of vegetation

S. Carvalho, M. Schlerf, W.H. Van der Putten, A.K. Skidmore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03032434
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)32-41
TijdschriftInternational Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperspectral reflectance of leaves and flowers of an outbreak species discriminates season and successional stage of vegetation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit