Hyperspectral reflectance of leaves and flowers of an outbreak species discriminates season and successional stage of vegetation

S. Carvalho, M. Schlerf, W.H. Van der Putten, A.K. Skidmore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperspectral reflectance of leaves and flowers of an outbreak species discriminates season and successional stage of vegetation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences