Hypocrealean lineages of industrial and phytopathological importance

L. Lombard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume80
  StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2015

  Citeer dit