Hypocretin and melanin-concentrating hormone in patients with Huntington disease.

A. Aziz, R. Fronczek, M. Maat-Schieman, U.A. Unmehopa, F. Roelandse, S. Overeem, S. Van Duinen, G.J. Lammers, D.F. Swaab, R. Roos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)474-483
TijdschriftBrain Pathology
Volume18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit