Hypocretin deficiency. Neuronal loss and functional consequences.

R. Fronczek

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Dijk, J.G., Promotor, Externe Persoon
  • Lammers, G.J., Promotor, Externe Persoon
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit