Hypothalamic integration of central and peripheral clocks

R.M. Buijs, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)521-526
TijdschriftNature Reviews Neuroscience
Volume2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit