Hypothalamic neural networks in control of glucose homeostasis.

C. Yi

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Fliers, E., Promotor, Externe Persoon
  • Buijs, R.M., Promotor
  • Kalsbeek, A., Promotor
  • Serlie, M.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 jan. 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit