Hypothalamic regulation of metabolism: role of thyroid hormone and estrogen.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Fliers, Eric, Promotor, Externe Persoon
  • Kalsbeek, A., Promotor
  • Bisschop, P.H., Co-promotor, Externe Persoon
  • Boelen, A., Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning19 jan. 2017
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit