Hypothesis: Shifting the Equilibrium From Activity to Food Leads to Autonomic Unbalance and the Metabolic Syndrome

F. Kreier, A. Yilmaz, A. Kalsbeek, J.A. Romijn, H.P. Sauerwein, E. Fliers, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2652-2656
TijdschriftDiabetes
Volume52
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit