Hypovirulence found in Brazilian isolates of Cryphonectria cubensis

L.M. van Zyl, M.J. Wingfield, G.H.J. Kemp, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume92
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit