‘I think it’ll all blow over in the end’: How young people perceive the impact of COVID-19 on their future orientations

J.H.D. Henkens, K. Visser, C. Finkenauer, G.W.J.M. Stevens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-326
TijdschriftYOUNG
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum28 mrt. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2022

Citeer dit