Ideale samenleving gloort bij tijdige aanpassing aan bevolkingskrimp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nu het kindertal al een aantal decennia min of meer constant is, komt een veel rustiger demografisch regime in zicht, met voordelen als minder werkloosheid, minder files en minder vervuiling. Het is onverstandig dit vooruitzicht te verstoren met maatregelen om het kindertal te verhogen. Wel is het nu nodig te anticiperen op de gevolgen van bevolkingskrimp.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)126-133
TijdschriftChristen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Volume2008
Nummer van het tijdschriftHerfst
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit