Ideas, Values, and the Institutionalization of Social History: An Introduction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)37-38
Aantal pagina's2
TijdschriftReview: a journal of the Fernand Braudel Centre
VolumeXXXVII
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit