Ideas with impact: How connectivity shapes idea diffusion

Dirk Deichmann (Co-auteur), Christine Moser, Julie M. Birkholz, A. Nerghes, Peter Groenewegen, Shenghui Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ideas with impact: How connectivity shapes idea diffusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science