Identical cells with different 3D genomes; cause and consequences?

P.H. Krijger, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identical cells with different 3D genomes; cause and consequences?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences