Identification and characterization of novel genexs by reverse and forward genetics in zebrafish

R. Postel

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Hubrecht Institute
Begeleider(s)/adviseur
  • Mummery, C., Promotor
  • Bakkers, Jeroen, Promotor
Datum van toekenning22 mei 2008
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit