Identification and functional characterization of cardiac pacemaker cells in zebrafish

F. Tessadori, J.H. van Weerd, S.B. Burkhard, A.O. Verkerk, E. de Pater, B.J. Boukens, A. Vink, V.M. Christoffels, J. Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification and functional characterization of cardiac pacemaker cells in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences