Identification and molecular characterization of BP75, a novel bromodomain-containing protein

E. Cuppen, M. van Ham, B. Pepers, B. Wieringa, W. Hendriks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification and molecular characterization of BP75, a novel bromodomain-containing protein'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds