Identification of a bovine surface antigen uniquely expressed on CD4/CD8 negative TCR-gamma/delta positive T lymphocytes

J.C. Clevers, N.D. MacHugh, A. Bensaid, S. Dunlap, C.L. Baldwin, A. Kaushal, K. Iams, C.J. Howard, W.I. Morrisson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

361 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)809-817
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume20
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit