Identification of a male-specific AFLP marker in a functionally dioecious fig, Ficus fulva Reinw. ex Bl. (Moraceae)

T.L. Parrish, H.P. Koelewijn, P.J. van Dijk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of a male-specific AFLP marker in a functionally dioecious fig, Ficus fulva Reinw. ex Bl. (Moraceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences