Identification of a new cyclovirus in cerebrospinal fluid of patients with acute central nervous system infections

V. le Tan, H.R. Doorn, H.D. Nghia, T.T. Chau, T.P. le Tu, M . de Vries, [No Value] et al.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)213-231
  TijdschriftmBio
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit