Identification of a rat model for usher syndrome type 1B by N-ethyl-N-nitrosourea mutagenesis-driven forward genetics

B.M. Smits, T.A. Peters, J.D. Mul, H.J. Croes, J.A. Fransen, A.J. Beynon, V. Guryev, R. Plasterk, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of a rat model for usher syndrome type 1B by N-ethyl-N-nitrosourea mutagenesis-driven forward genetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences