Identification of alpha MSH release-inhibiting elements in the neurointermediate lobe of the rat

F.J.H. Tilders, D.F. van der Woude, D.F. Swaab, A.H. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

254 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-435
TijdschriftBrain Research
Volume171
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit