Identification of APC2, a homologue of the adenomatous polyposis coli tumour suppressor

J.H. van Es, C. Kirkpatrick, M. van de Wetering, M. Molenaar, A. Miles, J. Kuiper, O. Destree, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-108
TijdschriftCurrent Biology
Volume9
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit

Es, J. H. V., Kirkpatrick, C., Wetering, M. V. D., Molenaar, M., Miles, A., Kuiper, J., Destree, O., & Clevers, J. C. (1999). Identification of APC2, a homologue of the adenomatous polyposis coli tumour suppressor. Current Biology, 9, 105-108.