Identification of Different Classes of Luminal Progenitor Cells within Prostate Tumors

Supreet Agarwal, Paul G Hynes, Heather S Tillman, Ross Lake, Wassim G Abou-Kheir, Lei Fang, Orla M Casey, Amir H Ameri, Philip L Martin, Juan Juan Yin, Phillip J Iaquinta, Wouter R Karthaus, Hans C Clevers, Charles L Sawyers, Kathleen Kelly

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of Different Classes of Luminal Progenitor Cells within Prostate Tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences