Identification of expressed bovine class I MHC genes at two loci and demonstration of physical linkage

A. Bensaid, A. Kaushal, C.L. Baldwin, J.C. Clevers, J.R. Young, S.J. Kemp, N.D. MacHugh, P.G. Toye, A.J. Teale

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Citaten (Scopus)
346 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)247-254
TijdschriftImmunogenetics
Volume33
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit