Identification of genetic modifiers of behavioral phenotypes in serotonin transporter knockout rats

J.R. Homberg, I.J. Nijman, S. Kuijpers, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of genetic modifiers of behavioral phenotypes in serotonin transporter knockout rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences