Identification of hoxb1b downstream genes: hoxb1b as a regulatory factor controlling transcriptional networks and cell movement during zebrafish gastrulation

W.M. van den Akker, A.J. Durston, H.P. Spaink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of hoxb1b downstream genes: hoxb1b as a regulatory factor controlling transcriptional networks and cell movement during zebrafish gastrulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences