Identification of loci associated with enhanced virulence in Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus isolates using a deep sequencing approach

Mark Zwart (Co-auteur), Ghulam Ali, E.A. van Strien, Elio G.W.M. Schijlen, Wopke van der Werf, Just M. Vlak, Manli Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of loci associated with enhanced virulence in Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus isolates using a deep sequencing approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences