Identification of multipotent luminal progenitor cells in human prostate organoid cultures

Wouter R Karthaus, Phillip J Iaquinta, Jarno Drost, Ana Gracanin, Ruben van Boxtel, John Wongvipat, Catherine M Dowling, Dong Gao, Harry Begthel, Norman Sachs, Robert G J Vries, Edwin Cuppen, Yu Chen, Charles L Sawyers, Hans C Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of multipotent luminal progenitor cells in human prostate organoid cultures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences