Identification of Mycoses in Developing Countries

Amir Arastehfar, Brian L Wickes, Macit Ilkit, David H Pincus, Farnaz Daneshnia, Weihua Pan, Wenjie Fang, Teun Boekhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of Mycoses in Developing Countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences