Identification of new molecular mechanisms potentially involved in the development of Parkinson's disease.

J.A. Korecka

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • Swaab, D.F., Promotor
  • Van Kesteren, R.E., Promotor, Externe Persoon
  • Bossers, K., Promotor
Datum van toekenning21 jan. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit