Identification of novel human Wnt target genes using adult endodermal tissue-derived organoids

Kim Elisabeth Boonekamp, Inha Heo, Benedetta Artegiani, Priyanca Asra, Gijs van Son, Joep de Ligt, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of novel human Wnt target genes using adult endodermal tissue-derived organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences