Identification of primary MAFB target genes in multiple myeloma

E. Stralen, M.L. van de Wetering, L. Agnelli, A. Neri, H. Clevers, B. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of primary MAFB target genes in multiple myeloma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences