Identification of Pseudallescheria and Scedosporium Species by Three Molecular Methods

Q.Y. Lu, A.H.G. Gerrits van den Ende, J.M.J.E. Bakkers, J. Sun, M. Lackner, M.J. Najafzadeh, W.J. Melchers, R.Y. Li, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  49 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)960-967
  TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit