Identification of Rhizoctonia solani AG 1-IB in Lettuce, AG 4 HG-I in Tomato and Melon, and AG 4 HG-III in Broccoli and Spinach, in Brazil

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)391-395
  TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
  Volume109
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit