Identification of the pathogen associated with Sigatoka disease of banana in South Africa

A.K.J. Surridge, A. Viljoen, P.W. Crous, F.C. Wehner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-31
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume32
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit