Identification of two novel regulated serines in the N terminus of beta-catenin

M. van Noort, M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)264-272
TijdschriftExperimental Cell Research
Volume276
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit