Identification of valid reference genes for the normalization of RT qPCR gene expression data in human brain tissue.

D.T.R. Coulson, S. Brockbank, J.G. Quinn, S. Murphy, R. Ravid, G.B. Irvine, J.A. Johnston

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46
TijdschriftBMC Molecular Biology
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit