Identification, purification and elucidation of the mode of action of (novel) antimicrobial compounds

Sabine Oppedijk

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • den Hertog, Jeroen, Promotor
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit