Identity and school history: The perspective of young people from the Netherlands and England

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)76-94
Aantal pagina's19
TijdschriftBritish Journal of Educational Studies
Volume56
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit