Idiosyncrasy in ecology - what's in a word?

W.H.G. Hol, K.M. Meyer, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)431-433
TijdschriftFrontiers in Ecology and the Environment
Volume9
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Idiosyncrasy in ecology - what's in a word?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit