Ientalich Frysk Hânwurdboek is op kommendewei (ynterview).

P. Duijff, F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)42-44
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Pompeblêden
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit