If You Build It, Will We Come? Large Scale Digital Infrastructures as a Dead End for Digital Humanities.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-186
Aantal pagina's21
TijdschriftHistorical Social Research
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit