If you don't look, you won't see: intravital multiphoton imaging of primary and metastatic breast cancer

L. Bonapace, J. Wyckoff, T. Oertner, J. van Rheenen, T. Junt, M. Bentires-Alj

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'If you don't look, you won't see: intravital multiphoton imaging of primary and metastatic breast cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences