IFN-γ: The T cell's license to kill stem cells in the inflamed intestine

Kai Kretzschmar, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

IFN-γ produced by T cells directly induces intestinal stem cell death upon inflammation-induced intestinal injury (see the related Research Article by Takashima et al.).

Originele taal-2Engels
TijdschriftScience immunology
Volume4
Nummer van het tijdschrift42
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 dec. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'IFN-γ: The T cell's license to kill stem cells in the inflamed intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit