IFN-γ: The T cell's license to kill stem cells in the inflamed intestine

Kai Kretzschmar, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'IFN-γ: The T cell's license to kill stem cells in the inflamed intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences