iGEM as laboratory in responsible research and innovation

D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)140-142
TijdschriftJournal of Responsible Innovation
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit