IgG Immune Complexes Break Immune Tolerance of Human Microglia

Marlijn van der Poel, Willianne Hoepel, Jörg Hamann, Inge Huitinga, Jeroen den Dunnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'IgG Immune Complexes Break Immune Tolerance of Human Microglia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences